Poniższe obrazy nie są dostępne jako Public Domain. Prawa do nich posiadają osoby trzecie.      model Blender 3D
       do druku
NON_PUBLIC_sgsp_biale.png (duze logo na bialym tle)
NON_PUBLIC_sgsp_przezroczyste.png (duze logo bez tla)
NON_PUBLIC_sgsp.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_sgsp_kontur.svg   (wersja wektorowa)
NON_PUBLIC_sgsp_kontur.png  
       do druku
NON_PUBLIC_psp.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_cnbop.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_osp.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_wopr.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_zsp.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_wezowy.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_nac1.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_nac2.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_nac3.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
absolwentka_inz.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
absolwentka_mgr.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
NON_PUBLIC_ld.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
icra.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
icra2.svg   (wersja wektorowa)
       do druku
icra3.svg   (wersja wektorowa)