O zakładzie Techn. inf. lab Techn. inf. wykład SWDR lab SWDR wykład Modelowanie pożarów Teoria pożarów Projekty Zajętość sal Kontakt
Zakład Matematyki i Informatyki

O zakładzie


W Zakładzie Matematyki i Informatyki prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki, technologii informacyjnych, systemów wspomagania decyzji (SWD) oraz modelowania pożarów. Zakład prowadzi również badania naukowe w zakresie ewakuacji i modelowania pożarów, czego przykładem jest projekt Aamks analizujący bezpieczeństwo ludzi w budynkach.

Pracownicy